Dlaczego Ethereum jest tak niedoceniane w porównaniu z Bitcoinem w 2020 r.

Ethereum może być niedoceniane w porównaniu do Bitcoin. Jeden z analityków twierdzi nawet, że ETH jest przygotowany na osiągnięcie parytetu kapitału rynkowego z Bitcoin. Ethereum jest obecnie niedowartościowany i jest skłonny do wzrostu w perspektywie długoterminowej, potencjalnie osiągając parytet rynkowy z Bitcoin Revolution, twierdzą niektórzy analitycy. Ethereum może być byczy Weiterlesen…

Von admin, vor